Personvern og informasjonskapsler


Denne policyen for personvern («Policy») beskriver hvilke personopplysninger som

blir samlet og fremkalt (behandlet) når du bruker Scanox AS nettsteder («Nettstedene»),
for eksempel enkelfornyelse.no og kampanje.enkelfornyelse.no, og Scanoxs evt.
mobilapplikasjoner (våre «Apper»). Denne Policyen beskriver hvilke typer
personopplysninger som blir samlet når du bruker våre Nettsteder og Apper og
hvordan dine personopplysninger blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også
hvilke valg du har vedrørende dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte
oss.

HVEM er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Hvilke av Scanox AS sine juridiske enheter som er ansvarlig for behandlingen av dine
personopplysninger vil avhenge av din interaksjon med våre Nettsteder og Apper, og
hvor i verden du befinner deg.

Scanox AS sine relevante tilknyttede selskap er i det følgende betegnet som «Scanox AS» eller «vi».

HVILKE personopplysninger vi samler inn, og NÅR

Vi ber deg om visse typer personopplysninger for å kunne levere produkter og tjenester som du ønsker. Dette
gjelder for eksempel når du gjennomfører et kjøp, ber om å motta meddelelser, oppretter en bruker, deltar på våre
arrangementer eller konkurranser, eller ved ditt besøk på en av våre Nettsteder eller bruk av Apper.
Personopplysninger som kan omfattes er din(e):

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din fysiske adresse
 • Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID
 • Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato
 • Betalings- eller kredittkort informasjon
 • Bilder/fotografier og videoer
 • Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookiepreferanser

Vi bruker ytterligere personopplysninger for å muliggjøre visse funksjonaliteter på våre Nettsteder og Apper
eller tjenester, i tillegg til optimalisering av Nettsteder og Apper. Vi ber for eksempel om tilgang til din
telefons geografiske plassering for å kunne loggføre dine kontakter for å muliggjøre interaksjon med dine venner,
din kalender for å kunne opprette et arrangement, eller ditt brukernavn på sosiale nettverk for å kunne legge ut
innhold fra en App til et sosialt nettverk. Personopplysninger som kan omfattes er din(e):

 • Bilder, kontakter og kalenderinformasjon
 • Informasjon vedrørende sosiale nettverk, inkludert ditt brukernavn og enhver informasjon fra dine offentlige tilgjengelig innlegg om Scanox AS eller din kommunikasjon med oss

Ved bruk av våre Nettsteder eller Apper vil informasjon automatisk samles inn og deles med Scanox AS av dine tekniske
plattformer som yter tjenesten. Din nettleser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Scanox AS når disse
samhandler med Scanox AS sine nettsteder eller Apper. Mer informasjon om denne praksisen finnes i avsnittet om Cookies
(informasjonskapsler) og Pixel tags (sporingsbilder) nedenfor. Informasjon som omfattes er:

 • Enhet ID, anropstilgjengelighet, nettverkstilgang, lagringsinformasjon og batteri informasjon
 • Cookies (informasjonskapsler), IP-adresse, forespørsel/respons protokoller, data som identifiserer din nettleser og versjon, sporingsbilder og tags

Verktøy som administrerer hva vi samler inn

Når du bruker våre Apper, vil vi også informere deg og om vår innsamling og bruk gjennom standardiserte
tillatelser i app butikker, mobiloperativsystem og gjennom din App opplevelse. Vi vil også be om ditt samtykke der
det er nødvendig.

I mange tilfeller vil din nettleser eller plattform til din mobile enhet gi deg tilleggsverktøy som gir deg
anledning til å kontrollere når din enhet samler inn eller deler særskilte kategorier av informasjon. For eksempel
kan din mobile enhet eller nettleser tilby verktøy som gir deg anledning til å administrere bruk av cookies
(informasjonskapsler) eller lokasjonsdeling. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse
tilgjengelige verktøyene på dine enheter.

HVORFOR og HVORDAN vi bruker (behandler) dine personopplysninger

Vi bruker personopplysningene vi samler inn fra deg på følgende måter:

For å levere funksjonaliteten til Nettstedene, Appene og tjenestene etter din anmodning

Når du bruker våre Nettsteder eller Apper vil vi bruke opplysninger til å levere produktene eller tjenestene du
har valgt. Hvis du for eksempel gjør et kjøp på enkelfornyelse.no, eller deltar på et arrangement eller en promotering, vil
vi bruke kontaktinformasjonen din til å kommunisere med deg om kjøpet, arrangementet eller promoteringen.

For å gi informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer, og for andre markedsføringsformål

Når du oppretter en brukerkonto hos Scanox AS, kan vi bruke informasjonen du gir oss, i tillegg til informasjon fra
andre Scanox AS kilder, slik som ditt bruk av Scanox AS sine Nettsteder og Apper, dine besøk eller kjøp gjort i Scanox AS
butikker, din deltakelse på Scanox AS arrangementer og konkurranser (alternativt gjennom andre selskaper som er
tilknyttet Scanox AS) for å sende personlige budskap om produkter eller tjenester som kan være av interesse for
deg.

For å drive, forbedre og vedlikeholde vår virksomhet og våre produkter og tjenester

Vi kan bruke informasjonen du gir oss til å drive vår virksomhet. Når du for eksempel foretar et kjøp, kan vi
bruke disse opplysningene til regnskap, revisjon og andre interne funksjoner. Som et annet eksempel, kan vi bruke
data om hvordan du bruker produktene og tjenestene til å forbedre din brukeropplevelse, til å hjelpe oss med å
diagnostisere tekniske problemer og problemer med tjenestene, og optimalisere våre Nettsteder og Apper.

Til å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendeler eller sikkerhet

Vi kan også bruke opplysninger om hvordan du bruker våre Nettsteder og Apper til å forhindre eller oppdage
svindel, misbruk, ulovlig bruk og brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, anmodninger fra
offentlige instanser eller for å overholde lover som kommer til anvendelse.

For generelle forsknings- og analyseringsformål

Vi bruker informasjon om hvordan våre besøkende bruker våre Nettsteder, Apper og Tjenester for å kunne forstå
kundeadferd eller preferanser. Vi kan for eksempel bruke informasjon om hvordan besøkende på enkelfornyelse.no søker etter-
og finner produkter for å kunne optimalisere måten vi organiserer og presenterer ulike produkttilbud på vårt
Nettsted.

Andre Formål

Vi kan også bruke dine personopplysninger på andre måter, og vil gi særskilt varsel ved tidspunktet for
innsamling og innhente ditt samtykke, der dette er nødvendig.

DELING av dine personopplysninger

Scanox AS sin deling

Scanox AS deler dine personopplysninger med:

 • Scanox AS sine tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet over
 • Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av Scanox AS, for eksempel for å behandle
  kredittkort og betalinger, forsendelser og leveranser, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post,
  forskning og analyse, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og
  funksjoner
 • Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige
  instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk
  av våre Nettsteder og Apper, eller brudd på våre Nettsteders og Appers Bruksvilkår og våre retningslinjer; (iii)
  beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel
  (for eksempel forfalskning).

Vi kan også overføre dine personopplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår
virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller
likvidasjon).

Din deling

Når du bruker visse sosiale funksjoner på våre Nettsteder eller Apper, kan du opprette en offentlig profil som
inneholder informasjon slik som ditt brukernavn, profilbilde og hjemsted. Du kan også dele innhold med dine venner
eller offentligheten, inkludert informasjon om din kundeaktivitet. Vi oppmuntrer deg til å bruke verktøyene vi
tilbyr for å administrere Scanox AS sin sosiale deling slik at du kan kontrollere hvilken informasjon du gjør
tilgjengelig gjennom Scanox AS sine sosiale funksjoner.

BESKYTTELSE og ADMINISTRASJON av dine personopplysninger

 • Kryptering og sikkerhet: Vi bruker en variasjon av tekniske og organisatoriske
  beskyttelsestiltak, inkludert kryptering og autentifikasjonsverktøy, for å ivareta sikkerheten av dine
  personopplysninger. Dine personopplysninger blir oppbevart bak sikre nettverk som bare et begrenset antall
  personer med særskilte adgangsrettigheter har tilgang til.
 • Internasjonale overføringer av personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn og
  fremkaller (behandler) på våre Nettsteder og Apper vil bli oppbevart i EU/EØS.

Noen av mottakerne av personopplysninger som Scanox AS deler dine personopplysninger med kan holde til i andre land
enn det landet som dine personopplysninger opprinnelig ble innsamlet fra. Lovene i disse landene vil ikke
nødvendigvis gi samme grad av beskyttelse for personopplysninger som det landet hvor du opprinnelig ga dine
personopplysninger. Når vi overfører dine personopplysninger til mottakere i andre land, vil vi likevel beskytte
denne informasjonen slik som beskrevet i denne Policyen og i samsvar med gjeldende rett.

Hvis du holder til i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å
overholde lovpålagte krav som kommer til anvendelse og sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå ved
overføringen av personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS eller Sveits.

 • Lagring av dine opplysninger: Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er
  nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på
  forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke.
 • Dine rettigheter relatert til dine personopplysninger: Du har rett til å trekke tilbake ditt
  samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve
  endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at
  personopplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk
  mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine personopplysninger som behandles
  av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kontakte oss for å utøve din rett til innsyn, endring, retting eller sletting, eller for å gjøre
innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger via kontaktinformasjonen nederst på siden, eller ved å
sende en e-post til info@scanox.no.

Cookies (informasjonskapsler) og Pixel tags (sporingsbilder)

Scanox AS mottar og lagrer informasjon, som kan inneholde personopplysninger, fra din nettleser når du bruker våre
Nettsteder. Vi anvender ulike metoder, slik som cookies og pixel tags til å samle inn denne informasjonen, som kan
inkludere din (i) IP-adresse; (ii) unik cookie identifikasjonskode, cookie informasjon og informasjon om ditt
apparat har programvarer som har adgang til særskilte funksjoner; (iii) maskin identifikasjon («unique device
identifier») og maskintype; (iv) domene, nettlesertype og språk; (v) operativsystem og systeminnstillinger; (vi)
land og tidssone; (vii) tidligere besøkte nettsteder; (viii) informasjon om din interaksjon med Nettstedene, slik
som klikk-adferd, kjøp og indikerte preferanser; og (ix) tilgangstid og de refererende URL-ene.

Tredjeparter kan også samle inn informasjon via Nettstedene gjennom cookies, programtillegg (plug-ins) og
widgets. Disse tredjepartene samler inn opplysninger rett fra din nettleser, og behandlingen av disse
opplysningene er derfor underlagt deres personvern-policyer.

Vi bruker cookies og pixel tags til å spore våre kunders bruk av Nettstedene og for å forstå våre kunders
preferanser (slik som land- og språkvalg). Dette hjelper oss til å yte tjenester til våre kunder og forbedre deres
online opplevelse. Vi bruker også cookies og pixel tags til å anskaffe aggregert data om nettside-trafikk og
nettside-interaksjon, for å identifisere trender og for å samle statistikk, slik at vi kan optimalisere våre
Nettsteder. Det er hovedsakelig tre kategorier av cookies som blir brukt på våre Nettsteder:

Funksjonell: Disse cookies’ene er nødvendig for nettsidens grunnleggende funksjoner og vil
derfor alltid være aktivert. Dette inkluderer informasjonskapsler som gjør at du blir husket når du besøker
nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse informasjonskapslene muliggjør
gjennomføring av aktiviteter og handlinger på nettstedet som du ønsker å gjennomføre, som for eksempel handlevogn-
og betalingsprosessen. I tillegg har informasjonskapslene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets
sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler.

Ytelse: Disse cookies’ene bidrar til at vi kan forbedre nettstedets funksjoner ved å
spore atferden på dette nettstedet. I noen tilfeller øker disse informasjonskapslene hastigheten som vi kan
behandle henvendelsene dine på, ved at de husker innstillingene du har valgt for nettstedet. Hvis du deaktiverer
informasjonskapslene, kan det medføre dårlig tilpassede anbefalinger og langsom ytelse på nettstedet.

Sosiale medier og markedsføring: Cookies på sosiale medier gir deg mulighet for å koble deg til
det sosiale nettverket ditt og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler på
annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til at vi kan tilpasse annonseringen bedre i forhold til
dine interesser, både innenfor og utenfor dette nettstedet. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene
innebære behandling av dine personopplysninger. Dersom du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det medføre
at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effektivt med
Facebook, Google eller andre sosiale nettverk, og/eller at du ikke får delt innhold på sosiale medier.

Du kan alltid endre dine preferanser ved å gå til «Cookie innstillingene» på bunnen av hver side på våre Nettsteder.

For en oppdatert oppsummering av hver tredjepart som har tilgang til din nettleser (gjennom Scanox AS sine Nettsteder
eller andre nettsider), anbefaler vi at du installerer et programtillegg (plug-in) bygget for dette formålet. Du
kan også velge at datamaskinen din sender en advarsel hver gang en cookie blir sent, eller velge å skru av
cookies. Du gjør dette på innstillingene på hver nettleser og apparat du bruker. Hver nettleser er forskjellig –
se derfor på hjelp-menyen til nettleseren din for å lære deg den riktige måten å endre cookies. Dersom du skrur av
cookies vil du ikke ha tilgang til alle funksjonaliteter som gjør våre Nettsteder og Apper mer effektive. I
tillegg vil noen av våre tjenester ikke fungere slik de skal.

BRUK av Scanox AS Nettsteder og Apper med tredjeparts produkter og tjenester

Våre Nettsteder og Apper muliggjør interaksjon med en rekke andre digitale produkter og tjenester. Våre Nettsteder og
Apper kan for eksempel integreres med sosiale medier, tjenester for strømming av video og andre digitale tjenester som
f.eks kartfunksjoner.

Dersom du velger å knytte din kundekonto til en tredjeparts enhet eller konto, vil dine personvernsrettigheter på
tredjeparts plattformer reguleres av deres policyer. Hvis du for eksempel velger å dele din kundeaktivitet på tredjeparts
plattform for sosiale medier, vil policyen til disse plattformene regulere opplysningene som er lagret der.

Av praktiske årsaker eller for å gi deg informasjon, kan våre Nettsteder og Apper inneholde lenker til andre (tredjeparts)
nettsider, widgets/iframes og applikasjoner. Lenkede sider og applikasjoner har egne personverns-varsler eller policyer.
Vi anbefaler sterkt at du gjennomgår disse. Dersom noen lenkede nettsider eller applikasjoner ikke eies eller kontrolleres
av oss er vi ikke ansvarlig for innholdet på disse, bruken av nettsidene eller applikasjonene, eller personvernshåndtering
på disse nettstedene eller applikasjonene.

ENDRINGER av vår personverns-Policy

Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Dersom vi oppdaterer vår Policy, vil vi legge ut disse
endringene på våre Nettsteder og Apper. Vi anbefaler sterk at du regelmessig leser vår Policy og undersøker om det
har kommet noen endringer. Denne Policyen ble sist endret januar 2018.

SPØRSMÅL og tilbakemeldinger

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og enhver bekymring du har om vår policy eller praksis angående
personvern. Dersom du ønsker å gi oss tilbakemelding, eller har spørsmål eller bekymringer, vennligst ta kontakt
med Scanox AS på 32 24 43 00, Scanox AS Postboks 904 Brakerøya 3002 Drammen. Send oss en e-post til
info@scanox.no eller klikk her.